Het stemmen van de Tellen, deel 1

20. Mening

‘Het acht mij dat het inmiddels en in de lijn van mijn mening de hoogste tijd is om het hoger op te zoeken en de Tellen zelf aan het woord te laten’, zo sprak Theotofelus Tel, die al sprekende zelf aan het woord was en daarmee voldeed aan zijn eigen uitspraak, maar in zijn eentje natuurlijk niet alle Tellen vertegenwoordigen kon al zou hij dat soms wel graag willen. Tanzitani Tel antwoordde volmondig dat hij het daar uitermate en in zekere zin compleet mee eens was. Een zin die voor buitenstaanders waarschijnlijk klonk als: ‘mmja, mmja… mmja.’ Tenslotte had Tanzitani Tel zijn mond vol, wat hem enigszins belemmerde in het articuleren, maar niet in het geheel in het geven van enigerlei of velerlei antwoorden. Toen ook Tel Tel, die zich tot op dat moment op de achtergrond had gehouden, maar die wel graag wilde dat zijn oordeel meetelde, instemmend knikte was het beklonken. De Tellen zouden om hun mening worden gevraagd. Let wel: alle Tellen. Uit het hele land en van heinde en ver. De gehele gemeenschap dus. Van jong tot oud. Van schrander tot verstandig. Iedere Tel zou het recht krijgen om te bevinden en te uiten. Iets wat naar verwachting de meeste Tellen maar al te graag en zonder enige strubbeling of aandrang zouden doen, zelfs als zij weinig tot niet al te veel over het te bespreken onderwerp wisten.

Nu vraagt u zich wellicht af waar de Tellen het woord over zouden krijgen, wie dat allemaal regelt en vooral waar dit alles plaats zou moeten vinden. Ik zal het u vertellen. Nu moet ik u daarbij wel waarschuwen, want indien u om wat voor reden dan ook niet houdt van kleine ruimten die volgepakt zijn met wie er maar is gekomen, waardoor bewegen enkel als groep en niet als individu gedaan kan worden, dan kunt u nu beter stoppen met lezen. Een dergelijke situatie zal in het geval dat alle Tellen bijeen zijn gekomen namelijk zeker ontstaan en ik zou het niet prettig vinden als ik u op enigerlei wijze gerief. Een gewaarschuwd mens telt voor twee en bij deze bent u dus gewaarschuwd. Daarmee is dit uw kans te stoppen met lezen. Denkt u tot hier en niet verder dan neem ik bij deze graag hartelijk afscheid. ‘Tot ziens. Adieu. Het ga u goed.’

Bent u echter een hardnekkig lezer en denkt u van hier naar verder dan neem ik u graag mee op reis. Over heuvel en door dal. Met omtrekkende bewegingen en recht door zee. Langs druk bevolkte steden en rustige dorpen. Dwars door het Tellerwoud om halt te houden op een open plek die weliswaar open is, maar niet leeg. Precies op het midden van de plek, door de Tellen ook wel aangeduid als het middelpunt, staat het gebouw waar alles straks plaats zal vinden. Het Stemlokaal der Tellen. Welke in lang vervolgen, maar niet vergeten tijden, werd gebouwd door Stemfilodocus Tel. Een destijds erg oude, maar hoog in aanzien staande Tel met zeer verstandige ideeën. Zo bedacht hij zaken als stempelen, stemtest en iets wat hij stemming noemde. Zaken die hij samenbundelde en perfectioneerde in procedures en regels die van toepassing zijn op een ieder die gebruik maakt van het Stemlokaal. Zaken dus die ook bij de aanstaande bijeenkomst van de Tellen zullen worden uitgevoerd en ondergaan. Uiteraard met de grootste precisie en het volste vertrouwen op een goede afloop. En in, ik waarschuwde u hier al voor, een te kleine ruimte voor alle aanwezigen.

Toen dus en derhalve besloten was, en ik tijd en ruimte had gekregen u bovenstaande uit te leggen, nam Theotofelus Tel opnieuw het woord….

Volgende week deel 2. Wil je als lezer enig invloed uitoefenen op het verloop van het verhaal schroom dan niet om mij in een comment te laten weten waar de Tellen eigenlijk het woord over krijgen. Wie weet doe ik er wat mee ;-)

This entry was posted in Verhalen. Bookmark the permalink.

One Response to Het stemmen van de Tellen, deel 1

  1. J. says:

    Was het maar vast volgende week!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>