Category Archives: Verhalen

Het stemmen van de Tellen, deel 7

Door al wat ik tot nu toe schreef lijkt het wellicht het geval te zijn dat iedereen met plezier en verlangen uitkeek naar de bijeenkomst van  alle Tellen. Niets is echter minder waar. Er waren wel degelijk Tellen, of beter … Continue reading

Posted in Verhalen | Leave a comment

De toeristische route

“Weet jij een beetje de weg hier?” “Pardon”, vraag ik. “Of je de weg weet. De weg naar Amersfoort.” “Nou, eh, ik kom hier met enige regelmaat. Ik zou het dus wel ongeveer moeten weten, maar eh…” “Als jij dan … Continue reading

Posted in Verhalen | Leave a comment

Het stemmen van de Tellen, deel 6

Nu zult u, beste lezer, wellicht denken dat de stampij die in het huis van Marietje Tel werd gemaakt enkel door omstandigheden en pech uitliep op een wirwar. Dat in andere huizen netjes en zorgvuldig werd geopend, gelezen en doorverteld. … Continue reading

Posted in Verhalen | Leave a comment

Het stemmen van de Tellen, deel 5

Er verging een minuut of wat toen plots met een krachtige klop op de buitendeur een buitenstaander aangaf dat hij of zij, het kon een ieder zijn, gaarne naar binnen wilde. Moeder Tel keek op. ‘Wie zou dat zo wezen … Continue reading

Posted in Verhalen | Leave a comment

Het stemmen van de Tellen, deel 4

  Toen Marietje Tel om drie minuten over zeven het klepperen van de brievenbus hoorde spoedde ze zich, zo vertelde ze mij later, met grote haast rommel de bommel langs de trap, door de gang en over het tuinpad naar … Continue reading

Posted in Verhalen | Leave a comment

Het stemmen van de Tellen, deel 3

Ten tijden dat ik de uitnodigingen en de bijbehorende enveloppen schreef, nam Theotofelus Tel, als één van de aanstichters van het hele gebeuren contact op met Stemfilodocus Tel de Zevenhonderdertigste, die ook wel Stemfi Tel werd genoemd. Stemfi Tel was … Continue reading

Posted in Verhalen | Leave a comment

Het stemmen van de Tellen, deel 2

En daar is deel 2 dan eindelijk. Het verhaal is nog lang niet klaar, dus het blijft spannend hoe dit ooit goed zal komen. Toen dus en derhalve besloten was nam Theotofelus Tel opnieuw het woord. Daarbij richtte hij zich … Continue reading

Posted in Verhalen | Leave a comment

Het stemmen van de Tellen, deel …?…

Onderstaande is weliswaar niet het vervolg op deel 1, maar is wel een onderdeel van het verhaal. Voor de lezers die al een aantal weken zitten te wachten op deel 2; heb alsjeblieft nog even geduld (het komt er echt … Continue reading

Posted in Verhalen | 1 Comment

Het stemmen van de Tellen, deel 1

‘Het acht mij dat het inmiddels en in de lijn van mijn mening de hoogste tijd is om het hoger op te zoeken en de Tellen zelf aan het woord te laten’, zo sprak Theotofelus Tel, die al sprekende zelf … Continue reading

Posted in Verhalen | 1 Comment

Ze gaan samen als…

Sommige mensen, dieren en dingen hebben een band. Zomaar, omdat ze elkaar leuk vinden of omdat het nou eenmaal niet anders kan. Lees hier het verhaal van computer en muis. Je kruipt over me heen, schiet schichtig maar doelgericht heen … Continue reading

Posted in Verhalen | Leave a comment